-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

سیاست محصورسازی هزاره ها از سر گرفته شده است

از قراین بر می آید که محاصرۀ شیعیان ساکن کابل سر از نو در دستور کار قرار گرفته است. خارج کردن مسیر احداث خط برق رسانی از مسیر بامیان، بخشی از یک پروژۀ فراگیر بود که پرونده آن از قبل روی میز حکومات افغانستان قرار داشت. بیرون راندن کادرهای هزاره از نهاد های مهم دولت در سه سال اخیر تا اندازه ای محقق شده است. اما با پیوستن حکمتیار به حلقه گذشته گرایان، درکنار آماج گیری هزاره ها از سوی دسته جات تروریستی نیابتی، سرکوب نرم و خزشی آن ها نیز کلید خورده است. دامنه کوه های اطراف دشت برچی از نظر عملیاتی سرنوشت ساز است و سپردن آن به جناح حکمتیار با سیاست همسان میان تیم ارگ گروه طالبان و تبانی با حکومت جدید عربستان تحت زعامت محمد بن سلمان بی رابطه نیست. بعد از حمایت آشکار و رسمی حکومت کابل این برنامه ها در چندین استقامت سرعت گرفته اند.