-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

بعد از هشت ثور پلانی برای آینده وجود نداشت

دکترغنی در مراسم گرامیداشت از هشت ثور گفت:  در جهاد علیه شوروی هر قشر، منطقه و هر قوم سهیم بودند و این حماسۀ تاریخی را باید به نسل‌های آینده انتقال دهیم، زیرا امروز نیز در مبارزه با تروریزم بین المللی و در آینده نیز به چنین حماسه ضرورت است.

محمد اشرف غنی گفت: برای سرنگونی رژیم اسبق آماده گی‌ها وجود داشت، اما برای آینده پلان نبود و ما در زمینۀ قواعد دولت‌سازی موفق نشدیم و جای مفاهمه و مباحثه را زور گرفت و فرصت‌های بدست آمده به ضعف مبدل شدند.

وی گفت که جهان مدیون ما بودند، اما پس از پیروزی جهاد جهان ما را ملامت کردند، پروسۀ ۱۱۲ سالۀ نظام‌سازی ازهم پاشید و تشتت آغاز گردید، همه چیز را ویران کردیم، نظام از بین رفت و ما به حاشیه رانده شدیم.

رییس‌جمهور با تاکید گفت که کلمۀ مجاهد در انحصار هیچ فردی نیست، این کلمه مربوط به هر افغانی می‌باشد که در مدت زمان میان هفت و هشت ثور مبارزه کرده است.