-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۰, دوشنبه

نيمی از مردم ترکيه اردوغان را نمی خواهند


نتايج يک نظرسنجي نشان مي دهد، کمتر از نيمي از مردم ترکيه خواهان ادامه رياست جمهوري «رجب طيب اردوغان » در اين کشور هستند.
براساس نتايج نظرسنجي انجام شده ازسوي موسسه پژوهشي متروپل ترکيه درماه مارس 2018 ، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين کشور براي باقي ماندن در قدرت از49 و هشت دهم درصد از آراي مردم اين کشور برخوردار است.
همچنين 42 و يک دهم درصد شرکت کنندگان دراين نظرسنجي مخالفت خود را با ادامه رياست جمهوري اردوغان اعلام کردند و 8 و يک دهم درصد نيز گفته اند نظري در اين خصوص ندارند.