-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

تحفه خبری به فعالان ساده پندار مدنی و قوم باوران چشم بسته

از برگۀ محمد اکرام «اندیشمند»یادتان است که در 21 حمل سال پار(1395) اسدالله عمر خیل والی پیشین ولایت قندوز در مورد دشت ارچی چه گفته بود؟ 
اگر یادتان نیست، این جا بخوانید: 
اسدالله عمرخیل والی کندز می‌گوید که یک مدرسۀ دینی آموزش حملات انتحاری، بمب‌سازی، ماین‌گذاری و ساخت مواد انفجاری در ولسوالی دشت ‌ارچی این ولایت شناسایی شده است.

آقای عمرخیل می‌گوید که نهادهای کشفی امنیت ملی ولایت کندز، هفتۀ پیش از وجود این مدرسه آگاه شدند. پیش از این، گمان بر این بود که در مدرسۀ دینی دشت ارچی، صرفاً مضامین و کتاب‌های معتبر دینی و مذهبی آموزش داده می‌شود و این مدرسه هیچ ارتباطی با گروه‌های هراس‌افگن از جمله طالبان کندز ندارد.
به گفتۀ والی کندز مدرسۀ دینی دشت ارچی نزدیک به 300 دانش‌آموز دارد. اما تمامی این دانش‌آموزان زیر سرپرستی مولوی جنت‌گل ـ یکی از اعضای برجستۀ شبکۀ القاعده در افغانستان ـ و ملا سلام ـ والی خودخواندۀ طالبان در کندز ـ قرار دارند. همچنین یکی از مأموران سازمان استخباراتی پاکستان به نام «عمران»، که متخصص آموزش ساختن واسکت‌های انتحاری و فن بمب‌گذاری‌ست، نیز در این مدرسه مشغول تدریس نوجوانان می‌باشد.