-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۴, جمعه

ویس برمک! قاتل، پاسبان شهر نخواهد شد


اگر قانون همین است که شما مأمور تطبیق آن هستید، پس بی قانونی از نظر شما چی است؟ صدای ضبط شدۀ این جنایت کار را چه کسی می تواند نادیده بگیرد؟فهیم فطرت چنین نوشت:

اسناد و مدارک معتبری وجود دارد که حسن شاه فروغ فرمانده پیشین پولیس کابل و گل نبی احمدزی فرمانده پیشین گارنیزون کابل دستور شلیک و اجرای دادگاه صحرایی معترضان رستاخیز تغییر را صادر کرده اند.

هشت تن از معترضان رستاخیر تغییر به دستور این دو جنرال پولیس کشته شدند و ده‌ ها تن دگر زخمی گردیدند. رستاخیز تغییر ببه طور رسمی علیه عاملان کشتار معترضان پرونده باز کرد و در نتیجه فروغ و احمدزی به اتهام دست داشتن در کشتار معترضان از سوی دادستانی کُل از وظایف شان سبک‌ دوش شدند که هم اکنون پرونده جرمی شان در دادگاه تحت دوران قرار دارد.

رهبری وزارت داخله که عملا روند اصلاح اداره و مبارزه برضد فساد را در دستگاه پولیس آغاز کرده است نباید یک قاتل معلوم‌ الحال را به عنوان فرمانده پولیس هرات بگمارد. تقرر یک متهم «جنرال فروغ» به حیث فرمانده پولیس هرات از یک سو خلاف قوانین نافذه کشور بوده و از سوی دیگر بی حرمتی به خون قربانیان معترض رستاخیز تغییر می‌ باشد.

در صورت تقرر دوباره جنرال حسن شاه فروغ در دستگاه پولیس تا صدور حکم دادگاه بی تفاوت و خاموش نخواهیم ماند!