-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

جمعه خان راکتیار خواب می بیند

جمعه‌خان همدرد قوماندان حزب اسلامی گلبدین حکمت‌یار در زون شمال می‌گوید، گروه طالبان باشنده‌گان این سرزمین”افغانستان” هستند و روزی به قدرت بازخواهند گشت.

 هم‌درد که در یک گرد‌همای هواداران حزب اسلامی در شهرمزار شریف صحبت می‌کرد، از طالبان به عنوان برادر یاد کرد و گفت: “اگر بخواهید یا نخواهید، طالبان از همین خاک هستند و این گروه روزی به قدرت بازخواهند گشت، بنأ بهتر است که با طالبان صلح و آشتی صورت گیرد.”