-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

واقعیت شومی که نشان می دهد سروتۀ افغانستان دیگر به هم نخواهد آمد

98 درصد افراد دارای مقام رسمی، کنشگرمدنی!! و روشنفکران دموکرات و باد درغبغب انداز در داخل و خارج که حمله هوایی به داوطلبان جوان انتحاری و سرغنه های طالب را نکوهش می کنند، کسانی اند که از آتشباری مرگبار گل نبی احمدزی به جوانان بی دفاع گرد آمده در خیمه تحصن در چهارراهی زنبق کابل پشتیبانی می کردند.