-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

گفته می شود از کلوخ آتش پریده است!

استاد عبدالحی «خراسانی» نوشت که دکترعبدالله نیم رُخ «چهرۀ دوم» خود را رُخ زده است.داکتر عبدالله لحظاتی قبل دستور داد که شناسنامه ها مطابق قانون مصوب مجلس نمایندگان صادر گردد.
او همچنان پروژه سرشماری ماهواره ای را یک طرح مسخره، فاشیستی و احمقانه خوانده افزود، که این طرح برای ابد در جعبه سیاه کاخ سپیدار محفوظ خواهد ماند.
منبع همچنان افزود که داکتر عبدالله به رئیس دفتر دستور داده است که لوحه دانشگاه هرات در اسرع وقت نصب کردد.
گفتنی‌است در حالی که این اقدامات ناگهانی، رقبا را در شوک کامل فرو برده است، در میان توده های عظیم مردم شورو شعف زایدالوصفی را به همراه داشته است.
گفته شده است که حاکم ارگ بعد از شنیدن این خبر چنان جیغی از نهاد خود برآوردی که عینک مرتضوی در جای فرو افتادی و ارگ تا شعاع پنجصد متری بر خود بلرزیدی.
اشاره: خدا کند که این برش خبری از شوخی های اول اپریل نباشد!