-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۹, یکشنبه

گلوبال ریسرچ: حمایت امریکا از صلح با طالبان جعلی است

نشریه می نویسد که امریکا درافغانستان به اهداف خود دست نیافته و اکنون سرگرم یافتن راه اکمالاتی جدید به غیر از مسیر پاکستان و روسیه است.
نشریه گلوبال ریسرچ نوشته است: درحالی که امریکا به مذاکرات میان طالبان و حکومت تحت حمایه امریکا درکابل چشم دوخته است، شواهد کافی وجود دارد که ثابت می کند تلاش ها برای صلح و مذاکره جعلی و فریبکارانه بوده و هدف آن پنهان کردن برنامه های نا تمام امریکا جهت تبدیل افغانستان به یک ایستگاه راهبردی دائمی است که از آن طریق آسیای میانه، چنین و روسیه را تحت نظارت داشته باشد.

نشریه می افزاید: جنگ افغانستان نا محدود است و حضور نظامی امریکا در درازمدت نمی تواند بدون حمایت بازیگران کلیدی ادامه یابد؛  و به غیر از هند، سایر کشورهای منطقه بعید است از حضور امریکا در افغانستان حمایت کنند. ازین رو امریکا به منظور جلب حمایت کشورهای آسیای میانه به خاطر ادامه حضور نظامی در افغانستان و همچنان پیدا کردن مسیر تدارکاتی جایگزین به افغانستان، به غیر از راه های پاکستان و روسیه، یک رشته تلاش های مخفیانه دپلوماتیک را آغاز کرده است.

نشریه می گوید: از نظر امریکا، فعالیت های روسیه در افغانستان به بی ثباتی دامن می زند. ازین رو، تلاش های امریکا و اتحادیه اروپا به منظور تقویت جایگاه کشورهای آسیای میانه جهت تامین صلح امریکایی به معنای آن است که امریکا و اروپا در صدد اند تا کشورهای آسیای میانه را به یک گروه بندی منطقه ای ضد روسی مبدل کنند و بدین ترتیب از طریق ایجاد اجماع منطقه ای به یک مسیر اکمالاتی را نیز دست پیدا کنند.
اما گلوبال ریسرچ می گوید که روسیه در حوزه آسیای میانه نفوذ نیرومندی دارد و کشورهای آسیای میانه نیز از گسترش نفوذ داعش در افغانستان بیمناک اند. بنا برین امریکا درین ره به اهداف خود دست نخواهد یافت.