-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

نگرانی از شروع جنگ داخلی در ایران

روزنامه مردم سالاری

 - یادداشت، صفحه اول: پیشگیری از جنگ داخلی. سرخوردگی مردم طی چهل سال گذشته موجب بی اعتمادی آنها به حکومت شده است. ادامه این شرایط بی گمان در آینده ای نزدیک منجر به اعتراضات گسترده، شورش و جنگ داخلی خواهد شد. ناآرامی های دی ماه گذشته حرارت گداخته و آماده شعله ور شدن زیر خاکستر را نمایان کرد.