-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۹, یکشنبه

تبلیغات وزارت دفاع به نفع مولوی هیبت الله و حاجی پیر آغا

پیام های به ظاهر بازرگانی به نفع طالبان و تروریست های گروه حقانی را متوقف کنید!
تبلیغات به ظاهر بازرگانی تلویزیون طلوع به هدف معرفی فرماندهان و نشان دادن هیبت و ساحه عملیاتی شبکه حقانی و حمایت از رهبری مولوی هیبت الله بیشتر شده است. 
هزینه این اعلانات از سوی وزارت دفاع یا شاید قوای بین المللی پرداخته می شود. نام فرد مجهولی به نام حاجی پیرآغا فرمانده شبکه حقانی قصدن و پیوسته ( به منظور اشتهار او) به گوش بیننده گان چکانده می شود. لحظاتی که اعلان را می شنوید، قطعاً ادبیات و کلمات ترسناک تبلیغاتچی های طالب و داعش درذهن شما زنده می شود اما در آخر پیام، از نیروهای امنیتی افغانستان تشکری صورت می گیرد!
بعد از تشکری می فهمید این پیام تبلیغاتی که سراسر دهشت و نیرومندی عملیاتی تروریزم را تصویر می کند؛ از سوی دولت افغانستان تمویل شده است!
 تروریست ها را رایگان به معرفی می گیرد و از قوای مسلح کشور یک تشکری خشکه می کند!