-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه

از ارشادات عمر داوود زی

عمر داوود زی از حواریون حامد کرزی حمله بر تجمع انتحاری های طالب در دشت ارچی کندز را تفبیح کرده و فرموده است که مردم افغانستان ديگر از انفجار، انتحار و بمبارد به تنگ آمده است. او ازین گفته تیر خود را آورد که انتحاری های طالب ارمغان آور انفجار و انتحار اند که باید و باید درهم کوبیده شوند.
 معنای گپ داووزی این است که می ماندید جوانان طالب کار خود را می کردند یا بعد از آن که دسته جات داوطلبان جوان انتحاری در مجلس گاه کندز خود شان در کابل و دیگر جا ها دست به کشتار انتحاری می زدند، آن گاه تدابیر امنیتی را می گرفتید!