-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

انتخابات سیاه در پیش است

از گزارش ها استنباط می شود که سیاه ترین و دروغ زده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در پیش است. غداری تاریخی خیلی دست بالا دارد. امریکایی ها در صدد یک تقسیم قدرت سیاسی به مراتب ضعیف تر از ترکیب کنونی هستند. اما این بار حساسیت ها خیلی شدید است و تقسیم قدرت بسیاری حلقه ها را یاغی خواهد ساخت. اما هیچ کاری از دست شان پوره نخواهد بود. از همین حالا، با رهبران جهادی مشوره شده و شخصیت های سیاسی مطرح تر در مدار معامله در چرخش اند. بدترین موقعیتی را که دارد حامد کرزی است که حتی احتمال دارد از کابل به تاجکستان هجرت کند.