-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

شیره مالی دپلوماسی چشم سفیدی پاکستان بر سر دکترغنی

 
دنیا آتش بگیرد، از غداری پاکستان یک سر مو کم نمی شود.
همزمان با عهد وپیمان عبث وبی حاصل بین دکترغنی و خاقان عباسی نخست وزیرپاکستان درکابل، فرستاده سیاسی آن کشور در امریکا یک قلم مدعی شد که تروریزم در پاکستان نابود شده است. معنایش این است که حالا باید بحث بر سر پایگاه های تروریستی در داخل افغانستان باشد.
 
روزنامه دیلی پاکستان گزارش داد که عزیزاحمد چودری سفیر پاکستان در واشنگتن دریک نشست خبری مدعی شده است که پاکستان صرفا با تکیه بر امکانات خودش توانسته است که تروریزم را در داخل پاکستان نابود کند. چودری همچنان گفته است که پاکستان به همکاری های امنیتی امریکا هیچ نیازی ندارد و آن چه پاکستان به آن علاقه مند است، روابط متقابل براساس اعتماد و احترام بین دو کشور است. او گفته است که موضع پاکستان این است و اکنون انتظار داریم که امریکا «شنگ» خود را معلوم کند.
گزارش به نقل از چودری می گوید که وی قاطعانه ابزار داشت که نگاه پاکستان به روندی صلحی که از سوی اشرف غنی آغاز شده، «بسیار بسیار مثبت» است!

چرا نگاه پاکستان این بار «بسیار بسیار مثبت است»؟

به نظر می رسد که چودری از ته و توی معامله و امتیاز دهی گیج کننده دکترغنی به جانب پاکستانی مطلع است. سخنان چودری گزافه نیست. ریاست جمهوری کابل اعلام کرد که از تمام گزینه‌ها که به اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان منجر شود استقبال خواهد کرد. «تمام گزینه ها» یک گردن خمی بسیار وحشتناک است که فقط برای تیم ارگ می زیبد نه برای مردم افغانستان.
 این یک بیان اشتباه آمیز دپلوماتیک است. اگر بحث تمام گزینه ها اجرایی باشد، اولا بی قید و شرط باید قدرت به طالبان انتقال کند، درگام بعدی، افغانستان مکلف به هر اقداماتی خواهد بود که از سوی پاکستان طراحی و دستور داده شود. مورد سوم، قلع قمع تمام نیروهای ضد طالبان در حکومت، اردو و وضع الجیش اجتماعی آنان است. نکته چهارم، زدن دست رد به سینه هندوستان- شریک راهبردی افغانستان- است. ازین قرار، آیا حکومت کنونی از چنین صلاحیت وجایگاه حقوقی برخوردار است که «همه گزینه ها» را به هدف شادمان کردن آی اس آی و هم پالکی های تروریستی اش درکویته و کابل به کار گیرد و قصه هستی و سلامت افغانستان را مفت کند؟ غنی- اتمر درخواب اند. افغانستان سی میلیون نفر صاحب دارد.