-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

عمرداوودزی: پنسل حکومت کنونی به نوک ایستاده؛ قاعده ندارد

داوود زی گفته است که: شک و تردید روز تا روز درین باره افزایش می یابد که آیا انتخابات پارلمانی پیش رو بین ماه های میزان و عقرب سال جاری بر گزار خواهد شد یا خیر؟

عمر داوود زی وزیر پیشین داخله، و از سیاستگران منتقد دولت در برنامه تحول ( مؤرخ هفده فبروری) گفته است:

نمی توان یک قلم پنسل را به نوک ایستاده کرد، باید قاعده وسیع و مستحکم داشته باشد که ایستاده شود. متاسفانه حکومت کنونی درمسیری روان است که پنسل خود را به نوک ایستاده می کند؛ یعنی که قاعده سیاسی اش روز به روز کوچک شده می رود.
تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان یک تجربه ناکام بود.

وی گفته است که آغاز بحران از نقطه ای بود که معاون صاحب اول ( جنرال دوستم) را از دست داد. از ایجابات قانون اساسی کشور است که رئیس جمهور باید معاون اول داشته باشد؛ اما مدت یک سال است که حکومت از معاول اول محروم است. تکت مشترک انتخاباتی باید پوره باشد.

داوود زی گفته است که: شک و تردید روز تا روز درین باره افزایش می یابد که آیا انتخابات پارلمانی پیش رو بین ماه های میزان و عقرب سال جاری بر گزار خواهد شد یا خیر؟ نیت برگزاری انتخابات اعلام شده اما شواهد آماده گی های لازم برای ایجاد یک اداره واحد برای انجام این امر بزرگ به چشم نمی خورد. حکومت، پیوسته از یک بحران به بحران دیگری می گذرد.

داوود زی از اعضای ارشد شورای حراست و ثبات به شمار می رود. وی می گوید که شورای حراست یک جریان ثباتمند سیاسی است و هماره بعد از تحلیل دقیق اعلام موضع می کند. در سه سال اخیر هرگاه شورای حراست برای تغییرات در کشور اراده ای از خود ظاهر می ساخت، حتما تغییراتی حادث می شد اما این شورا تصمیم برین گفت که حکومت کنونی مطابق قانون اساسی باید دوره پنج ساله خود را سپری کند. آوردن تغییرات بی موقع اسباب مشکلات می شود.

داووزی استدلال کرد که تضمینی وجود ندارد که کوتاه کردن عمر حکومت کنونی شاید وضعیت را بهتر کند. شورای حراست حلقه وصل است؛ درهمکاری با قوت های سیاسی داخلی و در همکاری با متحدان جهانی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آماده گی می گیرد.  به گفته وی، شورای حراست کنشگرانه عمل می کند نه واکنشی. پلان وطرح داریم برای انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری
او تاکید کرد که به کمیسیون انتخابات فرصت می دهیم که طرح و پلان انتخاباتی قابل قبول برای همه جریان های سیاسی را عرضه کرده می تواند یا خیر؟ سعی می کنیم که انتقادی مطرح نکنیم که دولت را بیشتر نا توان بسازد. هم دشمن بزند و هم با با عمل خود آب به آسیاب دشمنان بریزیم. مگر هر جریان منتقد حق دارند به تبع نگرانی های خویش از آینده مملکت انتقاداتی علیه حکومت مطرح کنند. این یک روند طبیعی است.