-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۱, سه‌شنبه

احمدولی مسعود؛ یک دشمن، دو حریف

احمد ولی «مسعود» درمحضر گروهی از فرزانه گان در لندن از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. اگر این خبر ثقه حساب شود، مشارالیه دست کم در داخل جمیعت با یک دشمن و دو حریف داخلی رو به رو خواهد بود.
دشمن: گروه بازمانده از مارشال فهیم
حریف اول: گروه دکتر عبدالله 
حریف دوم گروه سیاسیون وفادار به استاد عطا محمد نور.
گروه ها و احزاب سیاسی دیگر جایگاه خود را دارند.