-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳۱, جمعه

ما از روی مصلحت، جنبش مقاومت را فلج کردیم

گپ بر سر انتصاب حامد کرزی درکنفرانس بن نیست؛ تو پس از هفده سال، یک بار «به دست های خالی وخشکت نگاه کن!»


نکات مهم سخنرانی انتخاباتی محمد یونس قانونی در مرکز مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان

اولین شرط پاکستان این بود که جبهه متحد نباید بدیل طالبان باشد چراکه ورود جبهه متحد به کابل به معنای ورود هندوستان به کابل است و آنان به هیچ وجه چنین چیزی را قبول نمی کنند.
این آگاه سیاسی کشور علاوه کرد: شرط بعدی این بود که باید از ورود جبهه متحد به کابل با قاطعیت جلوگیری شود و برای بدیل طالبان در جنوب افغانستان یک جبهه جدید تشکیل شود و تا زمان ورود این جبهه به کابل از ورود جبهه متحد به کابل و بمباردمان خطوط اول شهر کابل جلوگیری شود؛ اگر تشکیل این جبهه در جنوب زمان گیر است نیروهای بین المللی وارد کابل شوند امنیت کابل را بگیرند تا زمانیکه یک دولت بدیل در بیرون افغانستان شکل بگیرد و وارد کابل شود.
وی اضافه کرد: در هر چهار فرمول، موضع پاکستان این بود که جبهه متحد نباید وارد کابل و بدیل طالب باشد.
قانونی تصریح کرد: آمریکایی ها بدلیل نیازمندی به پاکستان و اینکه باید از خاک پاکستان وارد افغانستان شوند و ده ها عامل دیگر، هر چهار پیشنهاد پاکستان را پذیرفتند.
عضو جمعیت اسلامی گفت: همزمان با پذیرفته شدن این پیشنهادات مطرح شد که در راس دولت انتقالی آینده چه کسی باید قرار بگیرد؛ اکثریت دوستان تبصره کردند که قانونی به کنفرانس بن رفت و دولت را دو دسته تسلیم کرد، کرزی را آورد و چنان کرد و چنین شد و تصور شد که کرزی یک شبه در کنفرانس بن متولد شد اما چنین نیست و پیش از کنفرانس بن در مورد بدیل طالبان و جناب کرزی در راس دولت انتقالی اجماع بین المللی وجود داشت.
یونس قانونی با بیان اینکه تمامی کشورهایی که از جبهه مقاومت حمایت داشتند درمورد کرزی اتفاق نظر داشتند گفت: بشمول ایران، هندوستان، روسیه، پاکستان و جمع اتحادیه اروپا درخصوص جناب کرزی اجماع نظر وجود داشت و بعد از این اجماع نظر، نماینده آمریکا با جبهه متحد وارد بحث شد و داکتر عبدالله به نمایندگی از جبهه متحد برای گفتگو دراینباره به تاشکند رفت.
قانونی استدلال کرد که برنامه پاکستان این بود که با سازماندهی به جنگ در کابل دامن بزند و مانند دهه ۹۰ جنگ قومی و تنظیمی فراگیر راه بیاندازد و جبهه متحد را با آمریکا و جامعه بین المللی مواجه کند و برای این کار تلاش های ماهرانه ای کرد که اگر جبهه متحد از گذشت، تدبیر و دقت کار نمی گرفت و بر موضع گذشته خود تاکید می کرد در گام اول بزرگترین فرصتی که برای مردم مساعد شده بود از دست می رفت و بعد از آن در هفته اول جنگ داخلی در کابل شروع می شد.