-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

یعقوب یسنا: بیائید از طالب متفاوت باشیم!

پاسخ نرم و درخور به آنانی که بر ندیمه سحر انتقاد کرده بودند. 
قضاوت تعدادی از روشنفکران مرد (این‌که ما مردان افغانستان چقدر روشنفکریم، بماند) درباره تقرر ندیمه سحر در یکی از بست‌های دولتی برایم جالب بود. تعدادی نه به‌نوعی اکثر ما چسپیده بودیم که ندیمه سحر، در آمریکا مدل بوده، در آمریکا فروشنده بوده، در آمریکا در فروشگاه کار می‌کرده و... 
ببینیم کار در هرصورت کار است؛ این که طرف زن است، مدل‌بودن، فروشنده‌بودن برایش به‌نظر ما عیب شد؛ درحالی‌که کار هیچ عیب ندارد؛ همه شغل است، خدمتگار بودن در هتل یا کارکردن در کاخ سپید از نظر شاغل‌بودن، شغل است، در ماهیت نسبت به‌هم امتیازی ندارد. 
ما مردان چه شغل‌ها و کارهای‌را در خارج و داخل انجام می‌دهیم اما موقع تقرر ما در یک بست دولتی هیچ سخن و ملاحظه‌ای نیست. واقعا تعدادی‌که از غرب آمده‌ایم، حالا از وزیر تا مشاور تا رییس دولت در این حکومت کار می‌کنیم، در اروپا و آمریکا هتل‌دار و در هتل کار نمی‌کردیم، سگ نمی‌شستیم و..‌. سگ‌شستن و در هتل کار کردن عیب نیست؛ عیب در نگاه تفکیکی و زیرساخت فکری ما نسبت به‌زن و مرد است. 
موقعی‌که یک خانم، تحصیل دارد، می‌خواهد در بستی استخدام شود، برایش پیشینه می‌تراشیم که فروشنده بوده، مدل بوده و... این‌گونه برخوردها درست نیست؛ بیاییم کمی درباره زیرساخت فکری خود، خودآگاهی انتقادی پیدا کنیم و نگاه انتقادی به‌زیرساخت فکری خود داشته‌باشیم که در این زیرساخت فکری با طالب و... تفاوت نداریم؛ تنها در روساخت فکری و در سطح زبان، روشنفکرماب شده‌ایم!