-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۷, جمعه

شرفه پای دیوهای مست شنیده می شود

یافتن یک راه حل برای بحران داخلی ایران، ارابه های جلوی موتر و رژیم ملا ها ارابه های عقبی اند که هیچ گاه به هم نمی رسند!

نهضت آزادی در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ صادر کرد نسبت به خشونت سازمان‌یافته در بستر جامعه بحران‌زده و ناکارآمدی حاکمیت در ایران هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: اقتصاددانان و جامعه‌شناسان پر شماری در این روزها در باره احتمال بازتولید و گسترش کمی و کیفی وقایعی مشابه رویدادهای دی ماه ۱۳۹۶ در آینده‌ای نه چندان دور هشدار داده اند و این بدان معناست که «خشونت» برای نخستین بار به عنوان یک راه حل جدی در جامعه ما مطرح گردیده است. حوادث دی ماه ۹۶، آمادگی جامعه ایران را برای شکل‌گیری و فراگیر ساختن بسترهای کلان خشونت نشان داد.
نهضت آزادی در این بیانیه به هیأت حاکمه موکدا خاطر نشان می‌سازد که عقربه‌های تاریخ هشدار می‌دهند که تا دیر نشده و طوفان خشونت، کیان کشور و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در هم نپیچیده است، به موقع، داوطلبانه و واقع‌بینانه، پذیرای اصلاحاتی اساسی در ساختار مدیریت کشور باشند.