-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

سفیر روسیه: همه چیز را فاش می کنیم!

نماینده روسیه در سازمان منع سلاح شیمیایی گفت شواهد زیادی از اخبار جعلی غرب مبنی بر استفاده از گاز شیمیایی وجود دارد ولی غرب متحدا یک سناریویی که انگار از پیش نوشته شده را تکرار میکند و اصلا حرف های منطقی ما را گوش نمیکند. اگر واقعا غرب انبارهای سلاح شیمیایی - اگر وجود میداشت - را در سوریه میزد آیا پیش بینی کرده بود چه مقدار انسان را به کشتن میداد؟
ما دیگر در این نوع بازی گفتن و استدلال کردن ما و گوش ندادن غربی ها شرکت نمی کنیم و از شیوه دیگری استفاده می کنیم. آنها در درک حرف های منطقی اشکال دارند. ما در جلسه بعدی همان کسانی را که شما به عنوان قربانیان سلاح‌های شیمیایی از آنان فیلم گرفته‌اید را خواهیم آورد تا آنان خود بگویند در ازای چه مقدار پول در این فیلم ها شرکت کرده بودند.