-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

روزنامه دی امریکن کنسرواتیف نوشته است که مدارک تازه از تاسیسات انرژی ناقص و ساختمان های پوک، هزینه های ضایع شده و امید های پوچ در رابطه به بازسازی افغانستان خبر می دهند.