-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

۸۰۰ بلیون دالر امریکا درکجای افغانستان خرج شده؟

ماتیو گوالت یک گزارش گر معروف در نشریه مادربورد به نقل از مرکز بین المللی مطالعات استراتیژیک نوشته است که پنتاگون تا کنون ۸۰۰ میلیارد دالر در جنگ و بازسازی افغانستان خرج کرده است.
این مبلغ سرسام آوری است. اما سوال این جاست که این پول ها در کجای افغانستان و به چه منظوری مصرف شده است؟
مخارج جنگی در ۱۷ سال اول مطلق در جهت «حفظ جنگ» و فضای جنگی هزینه شده است که به هیچ وجه طراز مخارج با ۸۰۰ میلیارد نمی تواند برابری کند. این پول ها واپس به جیب کمپنی های امریکایی بازگشت کرده و پروژه های بازسازی از یک دست گرفته شده به دست دیگری داده شد تا گیرنده ششم و دهم هم رسید. یک پروژه ده میلیون دالری از دست اول قیچی کار شده تا نفر آخری که هزینه شاید به دولک دالر می رسید. پروژه ای که عملی شده، در سطح همان دولک دالر است. مخارج ساخت پایگاه های نظامی امریکا در خاک افغانستان به امنیت و بازسازی افغانستان ربطی ندارد.