-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

امریکا دو باره درب پاکستان را خواهد کوبید

هیچ کس نباید درین مساله شک و تردید به خود راه دهد که امریکا نقطه ضعف هایی فراتر از سوریه ( مثلا درافغانستان) دارد. روسیه و ایران، عملیات نزدیک تر کردن دو نوک انبر ( از شمال و غرب) افغانستان را مدت ها پیش شروع کرده اند.

آن ها  ممکن است زود تر از حد انتظار، تلاش کنند تا نشان دهند که عزم جزم دارند که دهان این انبر را بسته کنند. این واقعیت، برای امریکا خیلی خطرناک است. امریکا بدون همیاری پاکستان، جنگ علیه روسیه و ایران را در افغانستان می بازد. درین ماجرا، لاتری به نام پاکستان دو باره اعلام می شود و امریکا که از زمان اعلام استراتیژی جدید از دادن پول به پاکستان دست گرفته بود، برای فرار از مخمصۀ کنونی، سربوجی دالر را دو باره باز کرده و سراغ پاکستان می رود. لاتری به نام طالبان نیز دو باره ظاهر می شود. یعنی طالبان یک رستاخیز نیابتی جدیدی را نصیب می شوند. دلیلش این است که اکمالات نظامی و لوژستیکی قوای رو به افزایش امریکا و ناتو در افغانستان فقط از راه پاکستان صورت می گیرد. پاکستان، ازین پس، استغنای بیشتر نشان خواهد داد و شرایط سخت تری را در رابطه به افغانستان مطرح خواهد کرد.