-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

تحقیق؛ مغز افراد ريسک پذير ويژگی خاصی دارد


نتايج تازه ترين مطالعات دانشمندان آمريکايي نشان مي دهد ساختار مغز افرادي که از لحاظ مالي خطر مي کنند و به پيامدهاي آن تن مي دهند، داراي ويژگي فيزيولوژيکي خاصي است.

به نوشته نشريه « نورون » ، گروهي از پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا (در شهر فيلادلفياي آمريکا) از وجود ارتباط بين فيزيولوژي مغز انسان و توانايي فرد براي ريسک پذيري مالي خبر داده اند.

اين دانشمندان براي اثبات فرضيه خود، رفتار 108 جوان سالم را به دقت مورد بررسي قرار دادند. اين افراد در تست‌هاي مختلف مربوط به خطرات مالي، نقش‌هاي مختلفي را ايفا کردند و در اين مدت فعاليت مغز آن ها به طور دائم با دستگاه هاي ويژه اي ثبت مي شد.

پس از اين آزمايش، دانشمندان دريافتند که همه افرادي که در برابر مخاطرات مالي آرامش خود را حفظ مي کنند و پس از آن پيامدهاي اين ريسک را تحمل مي کنند، ارتباطات کارکردي بهتري بين قشر جلويي مغز و کمپلکس آميگدال وجود دارد و همچنين ميزان ماده خاکستري مغز آنها بيشتر است.