-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

تحصیل یافته ها خیانت کردند

دکتر زلمی رسول وزیر خارجه پیشین در گفتگو با «طلوع» گفت: 

گفته می شود که افغانستان امروز برای یک دموکراسی آماده نیست. وقتی در سال 93 به طرف انتخابات رفتیم مردم به جدیت و صمیمیت از انتخابات طرفداری کردند. در جاهایی هم که امن نبود مثل قندهار و هلمند هزارها نفر آمدند. نه تنها برای من بلکه برای همه کاندیدهای دیگر. حتی در هلمند ما مجبور شدیم دو جا در نظر بگیریم. چرا که خانم ها اشتراک کرده بودند. این برای ما امید شده بود که مردم افغانستان دموکراسی را قبول کرده اند.مردم به دموکراسی مشتاق بودند اما کسانی که تحصیلکرده بودند و باید رای مردم را به یک حقیقت تبدیل می کردند به رای مردم خیانت کردند.

وی، در خصوص انتخابات پیش رو می گوید: مردم افغانستان به هیچ صورت یک انتخاب قلابی و تقلبی را دیگر قبول نخواهند کرد. آنهایی که فکر می کنند که یک انتخابات تقلبی دوباره در افغانستان صورت بگیرد این امکان پذیر نیست. یک انتخابات تا جایی که امکان دارد باید شفاف باشد. یعنی تقلب در آن صورت نگیرد. ثبات در افغانستان نخواهد آمد مگر اینکه آرزوی مردم افغانستان یعنی انتخابات شفاف و واقعی تمثیل نشود.