-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲, یکشنبه

بن سلمان، فقط با کودتا متوقف می شود

دیو خشم وخروش عناصر مذهبی در عربستان هنوز هورا نکشیده است.
روز شنبه شایعه کودتای نظامی علیه ملک سلمان، پادشاه عربستان و ولیعهد جوان این کشور محمد بن سلمان، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد؛ اما پلیس مدعی است که تیراندازی ها در آسمان ریاض برای آن بود که یک ربات کوچک بر فراز قصر پادشاهی می چرخید. ملک سلمان درکاخ نبوده است مگر موج خبر کودتا سراسر شبکه های اجتماعی را در نوردیده بود. این که چرا افکار عامه منتظر یک کودتای احتمالی به هدف کنار زدن بن سلمان می باشد؛ خبر از تنشی داخلی بین سنت گرایان به شدت پرنفوذ در ساختار دولت و جامعه عربستان است. گویا مقابله با این قدرتی حل شده در تاروپود عربستان کار ساده ای نیست.