-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه

جناح گلبدین، لباس پیشمرگ انتخاباتی بر تن کرده است

 این پروژه بازهم جویدن لقمه های سمی تجارب گذشته است.در پی گزارش قبلی، بازهم از عملیات مشترک تیم ارگ با حزب اسلامی گلبدین در صفحات شمال کشور خبر هایی مواصلت ورزیده است. این پروژه، فاز بعدی پس از برداشتن مانع نظامی احتمالی از سوی گروه های محور به رهبری استاد عطا نور است.
اجندای نخست این پروژه، ایجاد پوشش حمایتی برای طالبان و داعش نیست؛ اولویت این پروژه، که مستقیم از شورای امنیت ملی و اداره امنیت ملی مدیریت می شود؛ دیوار کشی انتخاباتی به وسیله حزب گلبدین در برابر گروه های بومی صفحات شمال است که اکثراً با سیطرۀ طالبان مخالف اندو سالیان سال با آنان جنگیده اند.

جنگ این گروه ها علیه طالب، معضل کلیدی برای تیم تحت حمایت امریکا نیست؛ زیاده خواهی و مشارکت طلبی ( برابر) سیاسی و دولتی از سوی آن ها در نظام حال و آینده است. عبور موفقانه کاروان تقلب انتخاباتی از زیر ریش گروه های حاضر در صحنه و مسلح، هم برای تیم ارگ و هم برای امریکا امری دشوار است و از همین حالا به یک رشته تمهیدات دقیق نیازمند است.

براساس گزارش در دسترس به تایید شاهدان صحنه، هدف  اصلی تضعیف جمیعت و شورای نظار همراه با متحدان احتمالی اش ( جنبش وحزب وحدت) در ماه های پیشا انتخابات و پسا انتخابات است. امریکایی ها در مورد استعمال اردو و پلیس علیه مخالفان سیاسی که سنگراصلی شان شمال و شمالی است؛ نظر موافق ندارند. بنا برین، با آن که قدرت های کلان نتیجه گرفته اند که دوران پرورش گروه های نیابتی در جنگ افغانستان کم کم به سر آمده وخطر جنگ مستقیم قدرت ها افزون شده؛ با آن هم این پوتانسیال هنوز  وجود دارد تا یک گروه سرخورده از جنس دسته های مخالف طالبان را وارد میدان کنند؛ بدین ترتیب، راه اندازی جنگ تنظیمی عملاً برنامه ریزی شده است. درپس هر فصلی صلح طلبی، نقشه جنگ وجود دارد. این پروژه بازهم جویدن لقمه های سمی تجارب گذشته است. مسئولیت تمام شکست و ریخت تاریخی به دوش شورای امنیت ملی خواهد بود.