-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

نخستین شرارۀ خطر

شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواسته تا امنیت همه جانبه تامین نشده، در روند گرفتن شناسنامه و ثبت نام برای رای دادن در انتخابات شرکت نکنند.

شورای علمای شیعه، یکی از بزرگترین مرجع مذهبی شیعه‌ها در افغانستان است که چند مجتهد شناخته شده عضویت آن را دارند؛ آیت الله آصف محسنی، یکی از رهبران معروف شیعه‌های افغانستان رئیس این شورا است.