-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

ظهور نا به هنگام یک مرشد

سید اسحاق گیلانی، بیمناک از فراخوانی دادستانی کل گفته است اگر ده دقیقه بیشتر در آنجا بماند، کشور آتش می گیرد. ما از یک چنین قوه ای مردمی که افغانستان را درکام آتش بیاندازد چرا تا اکنون بی خبر بوده ایم؟!
البته مردم ما اکنون به این چنین لشکرهای خیالی عادت کرده اند. بعد از شنفتن گفتار ایشان، بغتتا به ذهنم آمد که ای بولعجب دنیای لایه به لایه و کمتر شناخته شده...عظیم ترین نیروی رزمنده در صحنه وجود داشته و ما دست نگر امریکایی ها شده ایم تا از ما در برابر طالبان دفاع کنند.
به راستی این نیروی کرانه نا پیدا هرگاه اراده کند جمیع طالب وغیرطالب را در زمین گور می کند، پس مرشد صاحب منتظر چه است؟
ازین «میلیونی» گفتن های هوایی جز دود خاطره چیزی باقی نمی ماند. سید اسحق محل استقرار و نشانی و تعداد مریدان خود را اعلام نکرده است که آیا وجود خارجی دارند یانه؟ آیا تعداد شان از جمع ۳۵۰ هزار نفری اردو و پلیس مجهز با اسلحه امریکایی بیشتر است یا کمتر؟ چرا وی قبل از رفتن به دادستانی یک شپپور «جمع سی» نداد تا لااقل معلوم می شد که مریدان مشارالیه در کابل شش میلیونی به چند نفر می رسد.