-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

بدیل حکومت یعنی چی؟ احمدولی توضیح نداده است

احمدولى مسعود در دیدار با نماینده یوناما درکابل گفت: 
بار دیگر اعلام میداریم که انتخابات یک اصل است و هیچ بدیل ندارد و ثبت نام صرف ارادۀ مردم را برای انتخابات نشان میدهد، اما هرزمانی که معتقد شديم كه نمي توانيم از برنامه ريزى حكومت براى مهندسی انتخابات و تقلبات سازمان یافتهء دولتى مانند انتخابات 2014 جلوگيرى نماييم، پيش از زمان موعود، همراه با ساير نیروهای سیاسی، بدیل حکومت موجود را به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: به جاى برداشت عمومى مبنى براين كه حكومت موجود تحت هـر شرايطى تمديد خراهـد شد، توافق روی تغيير نظام سیاسی به اساس توافقنامهء انتخابات 2014 میتواند برای مردم انگیزه دهنده باشد.