-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبه

عروج اسلام در ایران

حذف و سانسور « کون » از لغت نامه آنلاین!
خبر می رسد که نظارت خبره گان دینی گُل تازه ای را در ایران به آب داده و در تازه ترین اقدام، کلمه «کون» را از لغت نامه های آنلاین حذف کرده اند. با سانسور واژه «کون»، فقط کون آدم نیست که سانسور می‌شود، کُوَن (نوعی درخت)، کَوْن (مصدر عربیِ بودن)، کُون (هستی و وجود)، کون جامع (انسان کامل مظهرحق) و کُوِن (نام محل) و... هم سانسور می‌شود.
مدخل «کون» در لغت‌نامه‌های دهخدا و معین و عمید
کلمه «کون» براساس بند یک این ماده از سایت «واژه‌یاب» حذف شده باشد٬ اما کلمات هم‌پیوند با این کلمه همچون «ماتحت»٬ «کیمخت‌گاه»٬ «غر و غربیله» و «کشمیر» مشمول این بند نشده‌اند.