-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

این آقا چیزی را که در اسلام اصلن وجود ندارد به کشف رسانیده بود!

روزنامه کیهان وابسته به خامنه ای: کاشف ولایت فقیه شب ها از زنش کتک می خورد

 - ولی فقیه بزرگ شیعه، مرحوم "کاشف الغطا" ( کاشف ولایت فقیه) گاهی که به داخل خانه می رفت، همسرش حسابی او را کتک می زد. ص۶ مورخه ۴ اردیبهشت/ ثور