-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

شمه ای از خدمات گلاب منگل

گلاب منگل بخشی از یک حلقۀ طالب دولتی است که جبهه مرگ و خون در بغلان را بیمه کرد. این حلقه به پیشگاه تاریخ جوابگو است. تروریست، قوم ندارد و باید با تمام قدرت سرکوب و محو شود. آن چه الحال در بغلان و مسیر کندز می گذرد، ثمرۀ خدمات «ملی!!» همین شخص است. جبهه تروریست ها در بغلان اکنون به خود کفایی رسیده و آخرین مورد آن، به دست آوردن یک صد موترسایکل از شرکت برشنا است. برق کابل در گرو تروریست ها قرار دارد و بعد ازین همیشه با قطع ووصل و باج ستانی رو به رو خواهد بود.