-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۱, سه‌شنبه

اقتصاددان: حرکت به سمت ونزوئلایی شدن ایران


مردم برای حفظ دارایی‌هایشان به خرید دالر روی آورده‌اند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی کە روز دوشنبە ٢٠ فروردین از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر شدە است، در مورد افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات این بازار گفت: “این شرایط عواملی مختلفی دارد که عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه‌های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌ای مانند خروج امریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارت‌گری استفاده می‌کنند”.

راغفر با اشارە بە خطر تأثیرگذاری نابسامانی اقتصادی بر اوضاع سیاسی ایران گفت: “این فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی می‌کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی، سود‌های هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌های اجتماعی و سیاسی به دست آورند.

این استاد اقتصاد در داشگاههای ایران با اشارە بە تأثیرات اجتماعی التهابات اقتصادی گفت: “نااطمینانی‌هایی که در این حوز‌ها تشکیل شده، سبب بروز مشکلات جدی به ویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینه‌های بالای زندگی و تامین حداقل‌های زندگی شده است. بنابراین جامعه در التهاب واکنش‌های سیاسی خواهد بود”.