-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

دوره تمام شد؛ جنرال دوستم با غنی چه گپ می زند؟

جنرال! درهمان جایی که هستی قایم باش. اگر بربگردی، صلاحیتی در انتظارت نیست؛ سبوتاژ و اقامه دعوی درکابل از تو پذیرایی خواهد کرد. به نقل از محمد عظیم قویاش از نزدیکان جنرال دوستم گفته شد که جنرال دوستم در گفتگو با دکترغنی، خواهان تفویض تمامی صلاحیت هایش و نیز بسته شدن پرونده اتهام اذیت و آزارجنسی بالای احمد ایشچی شده است. این چه تفویض صلاحیت است که از اول وجود نداشت و حالا که دوره ریاست جمهوری رو به پایان است، سر از نو اختراع و تعریف می شود؟

اگر قیاس بر باشد که جنرال دوستم واقعاً برای آمدن به کابل محتاج لطف و شفقت دکتر شده است؛ الهی که پایش هرگز به کابل نرسد. چرا؟
زیرا که دکترغنی درحق دوستم آنچه کرد که نباید می کرد و هرچه در شمال از دستش پوره بود، انجام داده و تنها چیزی که هنوز به انجامش متعهد است، دستگیری و محاکمه جنرال دوستم است؛ ورنه، درین چهار سال، دکترغنی هم به جای رئیس جمهور، کار زده، هم کار های دکتر عبدالله را انجام داده و هم ثابت کرده است که بودن و نبودن معاون اول و ریاست اجرائیه نه بر پروسه اهدافی که وی دنبال می کند، خلل ایجاد می کند ونه بودن جنرال و عبدالله، درین کاروان کدام سودی دارد.

جناب جنرال، برای آمدن به کابل با فرماندهی قوای امریکایی به تفاهم برس. طیاره ترا ناتو اجازه فرود نداد. درغیر آن، همان جایی که هستی باش... یک گروه از دست پرورده های خودت را آماده کرده اند که به جانت بیاندازند. آنگاه ناتو خواهد گفت که ما در امور داخلی حکومت افغانستان دخالت نمی کنیم!! آنگاه چی خواهی کرد؟ اگر درین گفته شک داری، از باتور و دوستان مطلع از امور استفسار کن!