-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

انگلیس دکترغنی را از تنش آفرینی علیه پاکستانی برحذر داشت

دکترغنی با توماس دریو کمیشنر عالی انگلیس برای پاکستان در قصر گلخانه دیدار دو به دو داشت.

کمیشنر عالی انگلیس برای پاکستان گفت که فراخوان صلح در کنفرانس پروسۀ کابل برای طالبان و پاکستان و پیشنهاد مذاکرات دولت‌ با دولت، باعث تغییر مثبت ماحول شده است. ( معلوم نیست چه نوع تحولی مثبتی!؟)
درحالی که برخی حلقات در داخل حکومت بی جهت می خواهند یک «جنگ انتخاباتی» علیه پاکستان را جهت جلب هیجانات یک دسته مردم دامن بزنند، توماس دریو به غنی توصیه کرده است که مشکل را از طریق مذاکره با پاکستان حل کند.