-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۲, یکشنبه

تبلیغات شورای امنیت ملی در دفاع و بلند بردن پرستیژ شبکه حقانی تحت نام «پیام بازرگانی» از شبکه طلوع شروع شده است. این یک آغاز بازی دگرگونه است.