-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

هزاره با ۲۵۰ نمره کامیاب نشده، کس دیگر، با ۱۵۰ نمره کامیاب شده!

احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۷ مجلس درخصوص امتحان دانشگاه نظامی مارشال فهیم گفت: یک نفر هزاره با کسب ۲۵۰ نمره از این امتحان کامیاب نشده است اما یک نفر از قومی دیگر با کسب ۱۵۰ نمره کامیاب شده است؛ جرم واضح و روشن است که مساله قومی است. بهزاد گفت اگر حضور افراد در ادارات براساس سهمیه بندی است چرا تطبیق نمی شود؟