-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

حالا دیر شده است!

گفته می شود: در بیت رهبری ایران جلساتی پیاپی با حضور رهبر و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش تشکیل شده است. در این جلسات 3 محور اساسی مورد بحث بوده است:

1- ادغام سپاه قدس، (مانند بسیج) در سپاه پاسداران و رزمی شده در میدان های واقعی کل سپاه و نه فقط سپاه قدس

2- ضرورت توجه به نارضائی ها و خواست های سطوح بدنه سپاه

3- کادر سازی، تقویت ایمانی و میدان دادن به نسل بعد انقلاب و بعد از جنگ که عمدتا در بدنه سپاه اند.

بحث فساد مالی و پولی در میان فرماندهان سپاه و شرکت های وابسته به سپاه و ضرورت پالایش سپاه از این دو آفت نیز در این جلسات مطرح شده و حتی کمیسیونی برای رسیدگی به این فساد پیشنهاد شده که پیشنهاد دهنده اصلی سرلشگر باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح بوده است.

بحث دیگری که در همین جلسات و بر مبنای گزارشی که سرلشگر باقری قبلا به رهبر بعنوان فرمانده کل قوا داده و در جلسات نیز مطرح شده چاره اندیشی برای اعتبار از دست رفته سپاه در جامعه بوده است.