-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

لشکر ۱۴ هزار نفر قطعات کوماندو در افغانستان

به گزارش واشنگتن پست، یک لشکر بزرگ کوماندو در افغانستان تشکیل شده است. این نیرو بخشی از استراتیژی مبارزه با شورشگری است که بر قطعات نظامی افغان که از جنگ و فساد و خرابکاری تضعیف شده اند؛ اثر گذار خواهد بود. سال گذشته تشکیل قطعات کوماندوی ۱۱۷۰۰ تا ۲۳۳۰۰ نفری اعلام شد. شمار واحد های کوماندو بعد از اتمام دوره آموزشی ۱۴ هفته یی در آینده قریب تعداد شان به 14هزار نفر خواهد رسید.
اشرف غنی با حمایت پنتاگون برنامه سرمایه گذاری در واحد های عملیاتی افغان با کارنامه های پیروزمندانه روی دست گرفته است.