-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۴, جمعه

دکترانورالحق احدی: اشرف غنی عوام فریب است!

 غلط کرده اند که فکر می کنند مردم بی شعور هستند و نمی فهمند؛ هیچ پروژه واقعی ای برای افتتاح در ولایت خوست نبود رفتن رئیس جمهور به خوست فقط یک کمپاین بود که با امکانات دولتی برگزار شد.
داکتر انور الحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در مراسم اعلام موجودیت نهضت صلح، عدالت و ازادی گفت: فقر در کشور به حدود 42 درصد رسیده است اما حکومت همچنان عوام فریبی می کند و می گوید اقتصاد ما بسیار خوب است.

احدی بیان کرد: رئیس جمهور دو روز قبل در سخنرانی اش در ولایت خوست گفت که من حکومتی را بدست گرفتم که خزانه اش خالی بود؛ منظور حکومت از خزانه دولت چیست؟ اگر منظور وزارت مالیه است که حساب وزارت مالیه بودجه کشور است در پایان هر سال باید خلاص شود؛ اما اگر منظورش این است که دولت چقدر پول در بانک داشته است باید بگویم که وقتی دولت به آنها تسلیم شد بیشتر از 7 میلیارد دالر در حساب موجود بود.

رییس جبهه ملی نوین افغانستان علاوه کرد: متاسفانه که مردم عوام، فریب صحبت رئیس جمهور را می خورند و متوجه عوام فریبی های وی نمی شوند و بی خبر می مانند.

احدی گفت: متاسفانه با وجود یک قانون اساسی نسبتا پیشرفته حکومت در عمل آهسته آهسته ماهیت نظام را تغییر می دهد و براساس فرامین تقنینی یک مقدار زیادی از قانون اساسی چه در قسمت انتخابات، تعیینات، تشکیلات جدید و یا مقرری ها فسخ می شود.

وی افزود: حکومت فعلی خودمختار است و در ریاست جمهوری از پادشاهی مشروطیت هم فراتر رفته است. 

احدی گفت: کیفیت زعامت کشور در عروج و نزول ملت ها نقش عمده دارد؛ در یک جامعه دمکرات انتخابات مکانیزم تغییر زعامت است؛ ما مردم ناراض هستیم ولی برای صلح و نظم انتظار داریم که از راه انتخابات این تغییر به وجود بیاید اما آنها انتخابات را طوری ساخته اند که ممکن است از راه انتخابات نیز نتوانیم زعامت خود را به صورت درست تغییر بدهیم.

احدی افزود: کاری که باید سه سال قبل شروع می شد را امروز شروع کرده اند؛ بیشتر از یک سال است که ما را به نام سیستم بایومتریک بازی دادند اما امروز می گویند که انتخابات را از راه تذکره برگزار می کنند و ما نیز مجبور هستیم در حالتی که به آن اعتماد نداریم در انتخابات شرکت کنیم.

وی علاوه کرد: هیچ جوابی در پاسخ به اینکه چند درصد از مردم تذکره دارند داده نمی شود، زمانی می گفتند که توزیع تذکره سه تا چهار سال زمان می برد در این شرایط اینها چطور می توانند در مدت 3 یا 4 ماه شناسنامه توزیع کنند! حداقل حرف بزنند و توضیح بدهند که چطور اینکار را می کنند.

احدی از سو استفاده دولت از امکانات دولتی گفت و هشدار داد: غلط کرده اند که فکر می کنند مردم بی شعور هستند و نمی فهمند؛ هیچ پروژه واقعی ای برای افتتاح در ولایت خوست نبود رفتن رئیس جمهور به خوست فقط یک کمپاین بود که با امکانات دولتی برگزار شد.

رییس جبهه ملی نوین افزود: حکومت از امتیازات دولت بصورت نامشروع استفاده می کند و این استفاده نامشروع در هر سطحی در وزارت ها و ولایت ها صورت می گیرد و با پول دولت کمپاین دروغی تبلیغاتی برگزار می کند.