-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

پاکستان شوروی را شکست داد؛ امریکا را هم شکست می دهد

خروج باد از بالون کاخ سفید... نشانه های عقب نشینی از استراتیژی جدید درافغانستان
جنرال مارک میلی لوی درستیز امریکا درمحضر کنگره امریکا نظراتی را مطرح کرد که رسماً نا کارآمدی استراتیژی جدید ترمپ در جنوب آسیا به ویژه در افغانستان را بیان می کند.
وی می‌گوید شکست طالبان، شبکه حقانی و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در افغانستان در حالی که این گروه‌ها پناهگاه امن در پاکستان داشته باشند، خیلی دشوار است.

او با اشاره به راه حل سیاسی به مسئله افغانستان گفت که در نهایت این مسئله باید با یک رویکرد منطقه‌ای و از طریق روند آشتی حل شود و پاکستان باید بخشی از راه حل باشد.