-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

صلاح الدین ربانی کم خرج است، گلبدین با شاخی باد می کند!

حکمتیار درکابل یک تشکیلات دولتی سه هزار نفری مستقل درکابل به وجود آورده است.براساس اطلاع منبع نزدیک به صلاح الدین ربانی، ایشان درمجالس خودمانی همیشه گله می کند که استاد عطا مخارج امور مربوط به تشکیلات جمیعت اسلامی را در اختیار او قرار نمی دهد و خودش قادر به تأمین مصارف جمیعت نیست. هرگاه این گفته های صلاح الدین ثقه باشد یاخیر، می توان گفت که عطا محمد نور، مسئول مالی جمیعت نبوده و نیست. گذشته ازین، جمیعت به عنوان یکی از تنظیم های ثروتمند، تحت رهبری شادروان استاد ربانی، به امور تشکیلاتی خویش رسیده گی می کرد. با توجه به منابع مالی میراث مانده از استاد ربانی، صلاح الدین که جمیعت را در مواقع ضروری میلیونی لقب می دهد، خزانه دار اصلی جمعیت به شمار می رود.
درین حال گزارش مؤثق دیگری حاکی است که حزب اسلامی گلبدین، یک تشکیلات کلان مافوق یک وزارت سکتوری را در کابل ایجاد کرده است که نفراتش به سه هزار نفر بالغ می شود. معاش ماهوار این سه هزار نفر، از 20 هزار افغانی شروع و به چندین صد هزار افغانی پرداخت می شود. این نهاد که معلوم نیست برای چه کاری ایجاد شده، جدا از قطعات نظامی است که حکمتیار به کمک دولت تشکیل داده و فعال ساخته است. این هم مشخص نیست که کدام مرجع داخلی یا خارجی مخارج این نهاد های مشکوک را پرداخت می کند. 
درگزارش آمده است که گلبدین از امکاناتی که در قانون تعریف شده، هزینه های فراقانونی به دست آورده و زیر چتر دولت دکترغنی پویایی های ابهام انگیزی را به راه انداخته است.