-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

روزنامه امریکایی: حامد کرزی دنبال یک لقمه چرب است

روزنامه امریکا دی هیل در واکنش به سخنان اخیر حامد کرزی در باره امریکا و نقش نجات دهندأ روسیه در افغانستان تبصره ای نگاشته است. در بخشی ازین تبصره آمده است که امریکا هر آن چه را که کرزی در زمان خود از واشنگتن طلب کرد، در اختیارش گذاشت و این امر آخرین موج جیوپلتیک را در افغانستان رقم زد.
 به نظر می رسد امریکا پیشرفت های اندکی در افغانستان حاصل کرده است. گزارش هایی وجود دارد که چین در نظر دارد دهلیز اقتصادی مشترک چین و پاکستان را به سوی افغانستان گسترش دهد. روابط گرم میان پاکستان و روسیه نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. ازین قرار، حامد کرزی با خودش محاسبه کرده است که در ازاء ابراز وفاداری و نمک حلالی نسبت به روسیه یک لقمه چرب را نصیب شود.
مگر نکته مهم این است که روسیه، امریکا، چین و هر کشور دیگری به تنهایی نمی تواند بحران افغانستان را حل کند. باید درین رابطه تلاش های هم آهنگی صورت داده شود و کرزی با اشاره به یک کشور خاص، بیشتر از آن چه ممکن است به دست آید به خود صدمه می زند.