-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

یک خانم، بسته یک وزارت را قرنتین کرده

آیا این خبر با همه جزئیاتش تا چه اندازه واقعیت دارد؟خبری به نقل از یک منبع وزارت صحت عامه،  دلیل روی آوردن نستوه نادری گرداننده موفق برنامه های سیاسی تلویزیون نورین را به اعتیاد چنین بیان کرد:

 نستوه نادری کارمند رسمی پروژه کاهش تقاضای مواد مخدر بود و به حیث کارمند اجتماعی شفاخانه ۱۵۰۰ بستر کار می کرد.
اما خانمی به نام ماموسی زیور که از چندی به اینسو به حیث معین مالی و اداری وزارت صحت عامه تقرر یافته از ماه جدیِ سال پار تا کنون معاشات کارمندان این پروژه را در قید خود گرفته و نمی گذارد اجرا شود.
منبع، دلیل اصلی اعتیاد آقای نادری را عدم دریافت معاش اش عنوان کرد و گفت: نه تنها آقای نادری بلکه تمامی کارمندان این بخش از کارهای مغرضانه خانم زیور به ستوه آمده اند.