-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

سکوت کابل

چرا حکومت کابل، عملیات هوایی سه کشورغربی علیه اهدافی در سوریه را تا حال رسماً تائید نکرده است؟ زیرا این عمل می تواند تاوان زودهنگام به بار بیاورد.