-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبه

عوامل جدید ذوب شدن یخچال های طبیعی


ذوب شدن یخچال های طبیعی بر اثر گرمایش شدید کره زمین کشف تازه ای نیست، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که برخی عوامل در حال تسریع این پدیده است.

پژوهشگران دریافته اند که آب‌های جدید ناشی از ذوب شدن یخچال های طبیعی پس از ورود به اقیانوس ها بر ترکیبات شیمیایی موجود در آن تاثیر منفی گذاشته و روند ذوب شدن سایر یخچال ها را تسریع می کنند که این امر هم به نوبه خود باعث افزایش سریع تر روند بالاآمدن آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌شود.

تحقیقات یادشده که توسط موسسه مطالعات دریایی و اتلانتیک در دانشگاه تاسمانی استرالیا انجام شده، نشان می‌دهد که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی اثرات به شدت مخربی بر محیط زیست طبیعی دارد و بسیاری از ابعاد این پدیده نگران کننده ناشناخته باقی مانده بود.