-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

متفقین پلان دارند درکابل قیام عمومی به راه بیفتد

علت پیروزی پروپاگندای روسیه، پاکستان و ایران درافغانستانبه نظر می رسد که عملیات مشترک روسیه، ایران و پاکستان به هدف شوراندن خشم مردم علیه قوای بین المللی در افغانستان به فاز جدی تری گذار کرده است. هرگاه ده حادثه این چنینی دیگر  واقع شود، شورش عمومی برضد قوای امریکایی در افغانستان اجتناب ناپذیر خواهد بود. عملیات کشتار را به وسیله طالبان انجام می دهند و به شاخه داعش طالبان که از یک دست اداره می شوند، فرمان می دهند که قبول مسوولیت کنند. امریکایی ها کامل این را می دانند. این جنگ اکنون از سویه غنی- عبدالله و دیگران بالا رفته است. اکنون همه سراسیمه اند و حتی توانایی رویارویی با خبرنگاران را ندارند.
 ایران، در پاسخ به ضرباتی در سوریه می خورد، پاسخش را در افغانستان می دهد.

تبلیغات امریکا و ناتو در افغانستان، غیر سازنده، کم رمق، کلاسیک و فرمالیته است. به مشوره و یک رشته طرح های ابتکاری هم گوش نمی دهند. نتیجه این شده است تبلیغات متفقین ( روسیه، پاکستان، ایران) سر موقع به هدف بخورد. وزیر دفاع روسیه گفته است که با حضور بیش از 4500 هزار جنگجوی داعش در افغانستان، این کشور به پایگاه تازه‌ داعش تبدیل خواهد شد. امریکا در دفاع از افغانستان درحالت انفعال قرار دارد، حال آن که هرگاه بر محو طالب و داعش اراده کند، هیچ تفنگداری قادر به چریدن در اراضی افغانستان نخواهد بود.

تبلیغات متفقین در یک سال اخیر درین راستا تنظیم شده بود که امریکا داعش را از سوریه به افغانستان انتقال می دهد. امریکا هیچ گاه عکس آن را اثبات کرده نتوانست. هرچند دستگاه های ضد تبلیغاتی امریکا و ناتو در در افغانستان و جهان بسیار مزدحم و قوی است و  شب و روز سرگرم اطلاع پراکنی اند، اما نتوانستند در برابر این سیلاب تبلیغاتی که ذهن اکثریت مردم در داخل افغانستان را تسخیر کرده، مقابله دفاعی یا بازدارنده انجام دهند.

در شرایط حاضر که جنگ اپراتیفی- مخفی به مرحله جدیدی گذار کرده، عملیات پروپاکندی امریکا و غرب در برابر متفقین در حالت شکست قرار دارد. برای برون رفت ازین وضع دو اقدام می تواند وضع را تغییر دهد:
یک: تغییر در ساختار خبر پراکنی بی بی سی، صدای امریکا،‌ آلمان و تلویزیون های ممثل در داخل نظیر طلوع و آریانا
دو: وارد آوردن ضربات عظیم و تعیین کننده نظامی و اطلاعاتی از سوی نیرو های امریکایی بر محور های کلیدی طالبان و داعش، تا چرخه موازنه به وجود آید. 
مردم افغانستان سرگیجه، خشماگین و راه گم شده اند. علتش، بازی نا مناسب سیاست امریکا و اثر گذاری سیاست تعرضی ایران، روسیه و پاکستان است.