-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

ایران سرانجام به آخرین خط خطر نزدیک شده است

به نظر می رسد که جامعه بین المللی با ایران در قدم بعدی، رفتارش با حکومت مذهبی ایران را تحت نام جلوگیری از آغاز غنی سازی مجدد اورانیوم جهت ساختن جنگ ابزار هسته ای تنظیم کند. این همان چیزی است که به گفته یکی از اصلاح طلبان سرشناس ( مصطفی تاج زاده) زمینه سازی برای « آخرین دوئل» است. مقدمۀ آخرین دوئل، اولین عملیات سه جانبه در سوریه به هدف شکستن ماشین عملیاتی ایران است؛ نه چیزی دیگر. ایران هیچ گزینه ای کارساز برای مقابله با موج جدید و غافلگیرانۀ قدرت های غربی ندارد؛ جز این که به یک «نرمش قهرمانانه» بدون قید و شرط تن در دهد. در آن صورت نیز، حفظ ایران امری ممکن خواهد بود؛ اما حفظ سلطه ولایت فقیه بر ایران، محال خواهد بود.
درین حال قدرت های برتر تجاری آسیا ( هند و چین) به رهبران ایران گفته اند که برای جلوگیری از فروپاشی کشور ایران، یگانه راهی که باقی مانده، باز کردن دروازه های اقتصاد انحصاری دولتی در ایران به روی سیلاب «بازار آزاد» مبتنی بر رقابت آزاد است. هرگاه چنین چیزی محقق شود، دیگر ولایت فقیهی وجود نخواهد داشت. ولایت فقیه همانا، کارتل ها بانکی و صنعتی همراه با دموکراسی لجام گسیخته خواهد بود.