-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

شعری از بازار «صابر» که در امریکا جهان فانی را وداع گفت

تاجيكستان
هرچه از مال دنيا داشت داد
خطه بلخ و بخارا داشت داد
سنت وإلا و ديوان داشت داد
تخت سامان داشت داد
دشمن دانش گدايي دانش سينا گرفت
دشمن بي سنتش ديوان مولانا گرفت
دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد
دشمن بي خانه اش در خانه او جا گرفت